Wie ben ik ?

Ik heet Ann Van Leuven en ben 63 jaar jong. Het anders-leren-zien maakt dat het Leven ZIN heeft zonder mee. Blij ZIJN met wat er IS brengt onbetaalbare vreugde. Het LEVEN IS ZINVOL. Ik ben de meester van het gekregen leven. Ik kan mezelf bekrachtigen of tot slachtoffer-denken verdoemen met alle gevolgen van dien. 

Er bestaan eigenlijk geen problemen, wél uitdagingen. Als mens leer ik het meest van 'mis-stappen'. Ze geven duiding aan hoe ik de dingen in de toekomst anders kan aanpakken. Ik kan m.a.w. NOOIT mislukken! Zulke IN-ZICHT-EN maken mij milder jegens mezelf én alle andere mensen. Niemand is perfect en hoeft dit ook niet te zijn.

Een tijdje terug schreef ik aan iemand: ‘Ik heb soms als een grimmige clown door ‘t leven rondgezworven’. Levenskunst is ook ZIEN wat er WEL is in plaats van bewust of onbewust steeds weer het tekort te 'moeten ondergaan', te lijden in plaats van te LEIDEN. Het leven op zich is nooit voor de volle 100% bevredigend. Er mankeert altijd wel iets! 

Het mezelf een rad voor de ogen draaien en het imperfecte met alle vervelende gevoelens van dien verdringen, ken ik net zoals alle andere mensen. Ik ontwikkelde op jonge leeftijd diverse strategieën om de pijn van het gemis niet te moeten voelen. Ik geloofde in waarheden die -achteraf bekeken- aannames zijn die het geestelijk lijden in stand hielden. 

1988, het jaar van mijn scheiding en de jaren daarna leidden tot het volgen van vele opleidingen en workshops. Ik leerde gaandeweg mezelf beter kennen. Ik weet dat elke stap me als mens, als vrouw, als dochter, als moeder, als partner, als vriendin en zo meer mee vorm geeft.

Ik ben een zoeker en dit zal tot het einde van mijn leven blijven. Zoeken naar het geluk is vervangen door ervaringen die elke dag 'gecreëerd' worden in het denken. Ik hang niet af van dingen buiten mezelf. Het geluk zit bwvs 'in mezelf'. 

Gerbert Bakx drukt het in zijn boek ‘Strategie van het Geluk’ als volgt uit p 9: Men kan het geluk niet buiten zichzelf vinden, niet bij anderen en niet in bezittingen, prestaties of status… Het is veeleer een manier van ZIJN, een existentiële dans met het leven. ..Men kan de dans niet ‘vinden’. Men kan hem alleen leren dansen.”

Ik kan niet voor je GELUK zorgen. Ik kan je wel bijstaan in het exploreren van ANDERS durven en leren KIJKEN.

Door anders te leren ZIEN houdt de stroom van het lijden op zoals de boeddhistische lerares Jotika Hermsen vaak zegt. 

 

Ann        december 2023